صراط (تصحیح قرائت قرآن كریم) چهارشنبه از ساعت 9:15 به مدت 45 دقیقه

رادیو قرآن

صراط/ تصحيح قرائت قرآن كريم

صراط (تصحیح قرائت قرآن كریم)

صراط (تصحیح قرائت قرآن كریم)

برنامه "صراط" با محوریت آموزش تصحیح قرائت قرآن كریم از رادیو قرآن پخش می شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
دسترسی سریع
صراط/ تصحیح قرائت قرآن كریم