برنامه "مدرسه حفظ" شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12 به مدت -

رادیو قرآن

مدرسه حفظ

برنامه "مدرسه حفظ"

Bootstrap Image Preview

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن كریم، شبكه ی رادیویی قرآن برنامه ای را با عنوان "مدرسه حفظ" روزهای شنبه تا چهار شنبه هر هفته تقدیم شنوندگان می كند.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

قسمت بعد

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
دسترسی سریع
مدرسه حفظ