حرف تا عمل شنبه تا پنجشنبه از ساعت 15:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو قرآن

حرف تا عمل

حرف تا عمل

حرف تا عمل

بررسی رهنمود های قرآنی پیرامون پرهیز از گفتار بدون عمل را شنبه تا پنجشنبه در برنامه جدید "حرف تا عمل" از رادیو قرآن بشنوید.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
دسترسی سریع
حرف تا عمل