درمكتب وحی(آیت الله مكارم شیرازی) شنبه از ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو قرآن

در مكتب وحي

درمكتب وحی(آیت الله مكارم شیرازی)

درمكتب وحی(آیت الله مكارم شیرازی)

برنامه در مكتب وحی با محوریت تفسیر آیات و روایات قرآن كریم با سخنرانی آیت الله مكارم شیرازی از رادیو قرآن پخش می شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
دسترسی سریع
در مكتب وحی