جشنواره قرآنی آرمان شنبه از ساعت 17:05 به مدت 30 دقیقه

رادیو قرآن

جشنواره آرمان

جشنواره قرآنی آرمان

جشنواره قرآنی آرمان

جشنواره بین المللی آرمان با همكاری شورای عالی قرآن و با محوریت سوره مباركه حجرات در سه بخش حفظ، قرائت و مفاهیم برگزار می شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
دسترسی سریع
جشنواره آرمان