حكایت یك انتخاب هرروز از ساعت - به مدت 3 دقیقه

رادیو قرآن

حكايت يك انتخاب

حكایت یك انتخاب

حكایت یك انتخاب

بیان حكایات صد ثانیه ای با موضوع خدمات سازنده نمایندگان ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی كه نتایج ملموسی در آبادانی كشور و بهبود زندگی مردم داشته اند.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:

چند رسانه ای

دسترسی سریع
حكایت یك انتخاب