سوال روز 31 خرداد ماه مسابقه پیامكی "خادم ملت"

در روز 8 تیرماه مصادف با 14 امین دوره انتخابات ریاست جمهوری به برگزیدگان این مسابقه به قید قرعه هدایایی اهدا خواهد شد.

1403/03/31
|
00:36

سوال پیامكی روز 31 خرداد ماه

با با توجه به نامه پنجاه و سوم از كتاب شریف نهج البلاغه كه یكی از ویژگی های مدیر جامعه را داشتن توكل و استعانت به خداوند متعال معرفی میكند كدام دسته از آیات زیر را می توان مصادیق قرآنی این ویژگی دانست ؟

1- آیه 12 از سوره مباركه ابراهیم(ع) و آیه 11 از سوره مباركه رعد

2- آیه 12 از سوره مباركه ابراهیم(ع) و آیه 36 از سوره مباركه زمر

3- آیه 36 از سوره مباركه زمر و آیه 58 از سوره مباركه نساء


گزینه درست را به همراه عبارت "خادم ملت" به سامانه پیامكی 30000114 ارسال نمایید.

دسترسی سریع