سوال روز 30 خرداد ماه مسابقه پیامكی "خادم ملت"

در روز 8 تیرماه مصادف با 14 امین دوره انتخابات ریاست جمهوری به برگزیدگان این مسابقه به قید قرعه هدایایی اهدا خواهد شد.

1403/03/30
|
12:45

سوال پیامكی روز 30 خرداد ماه

با تدبر در كدامیك از آیات زیر می توان ولایت مداری را از مهمترین ویژگی های رئیس جمهور در اداره كشور دانست ؟

1- آیه 59 از سوره مباركه نساء

2- آیه 44 از سوره مباركه كهف

3- آیه 257 از سوره مباركه بقره


گزینه درست را به همراه عبارت "خادم ملت" به سامانه پیامكی 30000114 ارسال نمایید.

دسترسی سریع