سوال روز 27 خرداد ماه مسابقه پیامكی "خادم ملت"

در روز 8 تیرماه مصادف با 14 امین دوره انتخابات ریاست جمهوری به برگزیدگان این مسابقه به قید قرعه هدایایی اهدا خواهد شد.

1403/03/27
|
11:14

سوال پیامكی روز 27 خرداد ماه

كدامیك از آیات زیر به مزمت اشرافی گری و دنیاطلبی اشاره دارد و رئیس جمهور منتخب نباید از بین این افراد باشد ؟

1- آیات شریفه 15 و 16 از سوره مباركه هود

2- آیه شریفه 74 از سوره مباركه نساء

3- آیه شریفه 45 از سوره مباركه كهف


گزینه درست را به همراه عبارت "خادم ملت" به سامانه پیامكی 30000114 ارسال نمایید.

دسترسی سریع